Sabtu, 23 Maret 2013

~. 4 Amalan Sebelum Tidur .~


Rasulullah berpesan kepada siti Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu :

1). Sebelum khatam al-Quran
2). Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat
3). Sebelum para muslimin meridhai engkau
4). Sebelum engkau melaksanakan haji
dan umrah “

Bertanya siti Aisyah :

“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? “
Rasul tersenyum dan bersabda :

1). “Jika engkau akan tidur , membacalah surat al –Ikhlas tiga kali Seakan-akan engkau telah meng-
khatamkan Al-Quran
” Bismillaahirrohmaan irrohiim, ‘Qulhuallaahu ahad’ Allaahushshamad’
lam yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

2). "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka
kami semua akan memberimu syafaat di
hari kiamat “

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Allaahumma shallii ‘alaa Muhammad
wa’alaa aalii Muhammad ( 3x ) “

3). “Beristighfarlah” untuk para mukminin maka mereka akan meridhai engkau

“ Astaghfirullaahal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih ( 3x )

4). Dan perbanyaklah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir”
maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Subhanallaahi Walhamdulillaahi
walaailaaha illallaahu allaahu akbar ( 3x )

( Tafsir Haqqi)
Wallahu a’lam bishawwab

Semoga kita selalu bisa untuk mengamalkannya. Aamiin.

↑Sumber↑

Tidak ada komentar:

Posting Komentar