Sabtu, 30 Maret 2013

~ 4 Amalan Kecil yang Berpahala Besar ~1). Ucapan Laa ilaahaillallaah
­u wahdahu laa
syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaakulli syai’in qadiir 100 X (Tiada tuhan selain Allah yang pantas disembah, tiada sekutu baginya, baginya-lah seluruh kerajaan, dan baginya-lah seluruh pujian.
Dan dialah yang mahakuasa di atas segala sesuatunya)

Maka kalimat itu baginya seratus kebaikan, dihapuskan baginya seratus

kejelekan dan seperti membebaskan sepuluh orang budak.

2). Dzikir setelah shalat, MENGUCAPKAN

Subhanallah (maha suci Allah ) 33X,
Alhamdulillah(S
­egala puji bagi Allah) 33X, serta
Allahuakbar (Allah maha besar) 33X, lalu ditutup dengan ucapan Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in qadiir (Tiada tuhan selain Allah yang pantas disembah, tiada sekutu baginya, baginya-lah seluruh kerajaan, dan baginya-lah seluruh pujian.
Dan dialah yang mahakuasa di atas segala sesuatunya)1X.m
­aka dengan itu genap 100 kalimatMaka akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak bilangan buih di lautan.

3). Membangun masjid atau ikut serta dalam pembangunannya.
­ (misalnya seseorang beramal buat pembangunan masjid) Maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga.

4). Menyingkirkan duri di jalan.

Rasulullah SAW. bersabda :
“sungguh, aku melihat sesorang yang bebas
berlarian di surga karena pada hidupnya di dunia ia hanya memotong dan menyingkirkan pohon di jalan
karena menggangu orang-orang melintas”

Semoga kita selalu bisa menjalankan amalan-amalan yang telah kita ketahui dan mengamalkannya setiap waktu baik amalan besar maupun amalan kecil. Insya Allah..


Sabda Rasulullah SAW ;


"Siapa yang menyampaikan satu ilmu dan orang membaca mengamalkannya maka dia

akan beroleh pahala walaupun sudah tiada."

╦SumbeR╦

Kamis, 28 Maret 2013

~ 3 Tahap Tiupan Sangkakala Di “Hari Kiamat” ~


Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup ‘Shur’ (terompet sangkakala) sebanyak tiga kali tiupan bila waktu
kehancuran dunia dan alam semesta (kiamat) telah tiba.

Penjelasan tentang 3 tiupan itu adalah sebagai berikut:


1).Tiupan Pertama, Tiupan Guncangan


Hal pertama yang mengetuk pendengaran

penduduk dunia setelah datangnya tanda-
tanda Kiamat kubro adalah nafkhatul faza’ (tiupan kekagetan) yang mengalir dari tiupan sangkakala. Tidak seorang pun
mendengarnya kecuali mengangkat lehernya
untuk mendengar perkara besar ini. Inilah makna firman-Nya Taala, “Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu
(datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.” (QS. Al-Muddatstsir:

­ 8-10).

Allah berfirman:

“Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang dilangit dan di bumi, kecuali siapa-siapa dikehendaki Allah.
Dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri.”
(An Naml: 87)

Tiupan yang pertama ini adalah panjang dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh

Allah, yaitu para Nabi dan para syahid. Tiupan
ini akan menggetarkan dan membuat panik semua yang hidup, sedangkan para Rasul dan Syahid adalah hidup disisi Tuhan mereka, maka Tuhanpun melindungi mereka dari
guncangan tiupan ini.
Tiupan ini akan mengguncangkan bumi
seguncang-gunca
­ngnya, mendatarkan gunung
dengan bumi selumat-lumatny
­a, meletuskan
gunung-gunung dengan sangat sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala, langit akan pecah secara luar biasa dan hilanglah hukum grafitasi yang biasa kita
kenal, bintang-bintang
­ berjatuhan, planet-
planet saling bertubrukan, bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahaya benda tersebut, setelah itu keadaan alam
semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya yaitu hanya berupa kabut dan
gas (asap).
Allah berfirman:
”Hai manusia, bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu
melihat keguncangan ini; lalai lah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya dan gugurlah semua kandungan seluruh wanita yang hamil, dan kamu lihat
manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka semua tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangat kerasnya.” (Al Hajj: 1-2)

2). Tiupan Kedua, Tiupan Kejutan (Pingsan) dan

Kematian

Malaikat Israfil akan diperintahkan oleh Allah

untuk meniupkan ‘Shur’ (terompet sangkakala)
sebanyak tiga kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahakan ‘Shur’ pada kali yang kedua.
Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah (pingsan) dan matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi (termasuk para nabi dan syahid) kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah, yaitu: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan empat malaikat pembawa Arsy. Malaikat para pembawa ‘Arsy adalah
berjumlah empat malaikat, maka apabila telah berdiri hari kiamat bergabunglah mereka kepada empat malaikat yang lain.

Allah berfirman:

“Dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (keputusannya masing-masing).
­”(Az Zumar: 68)

Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil dan para malaikat pembawa Arsy yang empat,

maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan
malaikat maut.
Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut:

“Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu

dari makhluk-makhluk
­ Ku, maka sekarang matilah kamu”, dengan demikian matilah malaikat maut dan tidak ada yang tersisa
kecuali Allah Yang Maha Perkasa, Yang Hidup,
Yang tidak pernah mati, Yang Awal Yang tidak
ada sebelumnya sesuatu apa pun, Yang Akhir
Yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun.

Kemudian Allah berkata:

“Akulah raja, Akulah
Penguasa, Dimanakah raja-raja bumi? Dimakah para penguasa? Dimanakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Maka Dzat menjawab dengan berkata: “Bagi Allah yang Maha Esa
lagi Perkasa.”

Keadaan alam semesta akan tetap seperti diatas selama 40 hari sebagaimana yang

diterangkan oleh hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah:

“Antara dua tiupan adalah 40”, orang-orang bertanya: “40 harikah wahai Abu Hurairah?”, ia menjawab: “Saya tidak tahu dan saya enggan untuk menjawab”, mereka bertanya lagi: “40

tahunkah?”, Abu Hurairah menjawab: “Saya tidak tahu dan saya enggan untuk menjawab”,
mereka bertanya lagi: “40 bulankah?”, Ia menjawab: “Saya tidak tahu dan saya enggan untuk menjawab.”

Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit seperti gerimis atau bayangan (naungan), yangmana dengannya tumbuhlah semua jasad makhluk dan sesungguhnya

semua manusia akan hancur kembali kecuali
“ekor yang terakhir” (tulang yang ada dipunggung paling bawah), darinyalah tumbuh
tubuh atau jasad dan tersusun kembali.
Setelah sempurna penciptaan tersebut
kemudian Allah menghidupkan Israfil sebagai makhluk yang dihidupkan, kemudian
memerintahkan untuk berseru dengan mengatakan: “wahai tulang-tulang yang hancur, sendi-sendi yang terputus, bagian-bagian yang terpisah dan rambut-rambut yang tercabik sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bersatu kembali untuk keputusan keadilan..”

(Lihat bab: Hasyiyat Asshary terhadap Tafsir

Jalalain, 3:328 pada ayat 53, surat Yasin, yaitu
yang berarti: “Sesungguhnya ia hanyalah
sekali tiupan saja, maka tiba-tiba mereka sudah dihadirkan di hadapan kami)

3). Tiupan Ketiga, Tiupan Kebangkitan


Pada ‘Shur’ (terompet sangkakala) terdapat

lobang-lobang yang banyak sesuai dengan jumlah roh atau nyawa semua makhluk, maka Israfil pun meniupnya dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing. Arwah kaum Mukminin akan terbang dengan memancarkan nur (cahaya) sedangkan arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan, kemudian Allah
berkata: “Demi kebesaran dan keperkasaanku
semua roh harus benar-benar kembali kepada
jasadnya yang dulunya ia huni di dunia”.

Dengan demikian bersemayamlah setiap roh di jasadnya dan setiapnya akan bangun dari

kuburnya masing-masing sedangkan kepalanya
masih bergelimang tanah, dan berkatalah orang-orang kafir:

“Inilah adalah hari yang

sulit”, sedangkan orang-orang Mu’min berkata:
“Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami”.

Seorang ulama Yahudi datang kepada Nabi dan berkata:


“Hai Muhammad atau hai Abul Qasim! Pada hari kiamat, Allah menggenggam langit dengan satu jari tangan, bumi dengan satu jari, gunung dan pepohonan dengan satu jari, air dan tanah dengan satu jari, begitu pula semua makhluk yang lain dengan satu jari. Kemudian Dia menggoyangkan mereka

semua sambil berfirman: ‘Akulah Raja, Akulah Raja!’” Rasulullah tertawa kagum mendengar perkataan orang alim itu. Beliau
membenarkan keterangan orang itu, kemudian
membacakan ayat:

“Dan mereka tidak

mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.
Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” (Shahih Muslim No. 4992).

SubhanAllah...

↑SumbeR↓

~ Larangan Memukul Anak Kecil yang Sedang Menangis ~


Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda :

Janganlah kamu memukul anak-anak kamu di sebabkan mereka menangis dalam masa setahun.


Karena pada empat bulan pertama kelahirannya Ia bersyahadat LAA ILAAHA

ILLALLAH. Pada empat bulan kedua pula ia berselawat ke atas Nabi s.a.w. Dan pada empat bulan seterusnya pula ia mendoakan kedua ayah bunda nya. ( H.R. Abdullah Ibnu Umar r.a. )

Baginda Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa tangisan anak di waktu kecil pada bulan pertama adalah tanda ia bertauhid

kepada Tuhan Nya dan empat bulan kedua pula ia membacakan selawat kepada Nabi nya dan empat bulan seterus nya ia
memohon istighfar untuk kedua ayah bunda nya.

Bersabda Baginda Rasulullah s.a.w. :


Anak-anak sebelum sampai ia baligh maka apa-apa yang di perbuat nya daripada kebaikan maka di tuliskan untuknya dan

kedua ibu bapaknya. Dan apa yang di perbuat nya daripada kejahatan maka tiadalah di tulis untuk nya dan tidak pula di tulis untuk
kedua ibu bapaknya. Apabila ia telah baligh
maka berlakulah yang di tulis itu atasnya ia itu segala amal baik atau buruknya. ( H.R.Imam Anas bin Malik r.a.)

Sabda Rasulullah SAW ;


"Siapa yang menyampaikan satu ilmu dan orang membaca mengamalkannya maka dia

akan beroleh pahala walaupun sudah tiada."

¼SumbeR¼

Sabtu, 23 Maret 2013

~. 4 Amalan Sebelum Tidur .~


Rasulullah berpesan kepada siti Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu :

1). Sebelum khatam al-Quran
2). Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat
3). Sebelum para muslimin meridhai engkau
4). Sebelum engkau melaksanakan haji
dan umrah “

Bertanya siti Aisyah :

“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? “
Rasul tersenyum dan bersabda :

1). “Jika engkau akan tidur , membacalah surat al –Ikhlas tiga kali Seakan-akan engkau telah meng-
khatamkan Al-Quran
” Bismillaahirrohmaan irrohiim, ‘Qulhuallaahu ahad’ Allaahushshamad’
lam yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

2). "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka
kami semua akan memberimu syafaat di
hari kiamat “

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Allaahumma shallii ‘alaa Muhammad
wa’alaa aalii Muhammad ( 3x ) “

3). “Beristighfarlah” untuk para mukminin maka mereka akan meridhai engkau

“ Astaghfirullaahal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih ( 3x )

4). Dan perbanyaklah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir”
maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Subhanallaahi Walhamdulillaahi
walaailaaha illallaahu allaahu akbar ( 3x )

( Tafsir Haqqi)
Wallahu a’lam bishawwab

Semoga kita selalu bisa untuk mengamalkannya. Aamiin.

↑Sumber↑

* Hukum Mempercayai Ramalan atau Zodiak Bagi Seorang Muslim *

Saudaraku apakah saudara sering Melihat, Mempercayai atau hanya sekedar membaca Ramalan Zodiak ?

Bagi saudaraku yang percaya akan hal-hal semacam ramalan atau zodiak cocok untuk membaca artikel ini.

Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui ( dengan pasti ) apa yang akan di usahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dibumi mana ia akan mati.

"Sesungguhnya Allah maha
mengetahui lagi maha
mengenal." (QS.Luqman:34 )

Ada Dua rincian Hukum dalam masalah ini :

1). Apabila hanya sekedar membaca zodiak atau ramalan Bintang, walau
tidak mempercayai ramalan tersebut
atau tidak membenarkan, maka tetap Haram.
Akibat perbuatan ini, Shalatnya tidak diterima selama 40 hari.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam Bersabda :

"Barangsiapa yang
mendatangi tukang ramal, maka Shalatnya selama 40 hari tidak diterima.

Maksud tidaK diterima Shalatnya dijelaskan
oleh An Nawawi Adapun maksud tidak diterimanya Shalat adalah Orang
tersebut tidak dapat Pahala Shalatnya.

Namun Shalat yang ia lakukan tetap dapat menggugurkan kewajiban Shalatnya dan ia tidak butuh
untuk mengulangi Shalatnya." ( Syarh Muslim, An Nawawi, 14/227, DarIhya' At Turok Al' Arobiy Beirut, cetakan ke 2
tahun 1392 H ).

2). Apabila sampai membenarkan atau
meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengKufuri Al Qura'n
yang menyatakan hanya disisi Allah pengetahuan Ilmu Ghoib.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam Bersabda :

"Barangsiapa yang
mendatangi Dukun atau tukang ramal lalu ia
membenarkannya, maka ia berarti telah Kufur pada Al Qur'an yang telah diturunkan pada Muhammad." ( HR. Ahmad no. 9532. Syaikh Syu'aibi Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini Hasan)

Mari kita saling mengingatkan saudaraku, jaman sekarang sangat banyak informasi" atau berita & FP yang memberikan informasi" tentang ramalan zodiak.

Semoga bermanfaat saudaraku.

°SumbeR°

* 4 Malaikat Yang Mendatangi Manusia Saat Sakit *Silahkan dibaca tulisan ini saudaraku

4 Malaikat Yang Mendatangi Manusia Saat
Sakit Seorang artis di sebuah perhelatan
kontes nyanyi mengatakan bahwa "sakit itu tidak profesional." Well, berlepas dari bahwa
kita dilingkupi berbagai pekerjaan dan kegiatan lainnya, sakit adalah sunatullah, ketentuan dari Allah swt yang ditimpakan
pada manusia.

Memang betul, tidak ada yang menginginkan jadi sakit. Tapi dalam Islam, seperti kita tahu, ada banyak hal yang tersembunyi di balik kondisi itu.

Kalau kita tahu sebenarnya tak ada alasan untuk sedih dan mengeluh saat kita sakit, karena sebenarnya itu adalah kasih sayang
Allah swt pada kita. Kita mengeluh saat sakit
karena kita tak tahu rahasianya. Sakit, dalam
bentuknya yang lain, itu harus disyukur karena itu adalah bukti kasih sayang Allah pada kita. Allah mengutus 4 malaikat untuk
selalu menjaga kita dalam sakit.

Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat
sehat dan pada saat waktu senangnya."

Ujaran Rasulullah SAW tersebut diriwayatkan
oleh Abu Imamah al Bahili. Dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda :

"Apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya."

Allah memerintahkan :

1). Malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah.
2). Malaikat kedua untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya.
3). Malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga berubahlah wajah si sakit menjadi pucat pasi.
4). Malaikat keempat untuk mengambil semua dosanya , maka berubahlah si sakit
menjadi suci dari dosa.
Tatkala Allah akan menyembuhkan hamba
mukmin itu, Allah memerintahkan kepada
malaikat 1, 2 dan 3 untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah
sang hamba.

Namun untuk malaikat ke 4, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-
dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata :
"Ya Allah mengapa dosa-
dosa ini tidak Engkau kembalikan?"

Allah menjawab:
"Tidak baik bagi kemuliaan-
Ku jika Aku mengembalikan dosa-dosanya setelah Aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa-
dosa tersebut ke dalam laut."

Dengan ini, maka kelak si sakit itu berangkat ke alam akhirat dan keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

"Sakit panas dalam sehari
semalam, dapat menghilangkan dosa selama
setahun."

"Tiada seorang mu'min yang ditimpa oleh lelah atau penyakit, atau risau fikiran atau sedih hati, sampaipun jika terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan
dijadikan penebus dosanya oleh Allah" (HR Bukhari-Muslim).

"Jika sakit seorang hamba hingga tiga hari, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya," (HR Ath-Thabarani).

"Penyakit panas itu menjaga tiap mu'min dari neraka, dan panas semalam cukup dapat
menebus dosa setahun," ( HR Al-Qadha'i).

φSumberφ

~Kisah Kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW~


*Remaja Islam Mau Mengenal Islam*

Di dalam perkembangan
peradaban islam, kucing hadir sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan gerak geliat perkembangan islam.

Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueeza. Suatu saat, dikala
nabi hendak mengambil jubahnya, di temuinya Mueeza sedang terlelap tidur dengan santai diatas jubahnya. Tak ingin
mengganggu hewan kesayangannya itu, nabi
pun memotong belahan lengan yang ditiduri
Mueeza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muezza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali.

Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, nabi selalu
menggendong mueeza dan di taruh dipahanya. Salah satu sifat Mueeza yang
nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, dan seolah-olah suaranya
terdengar seperti mengikuti lantunan suara
adzan.

Kepada para sahabatnya, nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan,layaknya menyanyangi keluarga sendiri.

Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan
lucu ini sangatlah serius, dalam sebuah hadist shahih Al Bukhori, dikisahkan tentang
seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya, dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri, Nabi SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Tak hanya nabi, istri nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq pun amat
menyukai kucing, dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si
kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadist, Abdurrahman bin Sakhr Al Azdi diberi julukan Abu Hurairah (bapak para kucing
jantan), karena kegemarannya dalam
merawat dan memelihara berbagai kucing jantan dirumahnya.


∞Sumber∞

* Umur-umur 25 Nabi & Wafatnya *

Buat saudaraku yang belum tidur silahkan Baca Tulisan Penting ini.

1). Nabi Adam ‘Alaihis Salam
Umur : 1000 tahun
Makam : India, menurut satu pendapat ada di
Makkah, dan menurut pendapat lain ada di
Baitul Maqdis

2). Nabi Idris ‘Alaihis Salam
Umur : 865 tahun
Makam : (tidak ada informasi)

3). Nabi Nuh ‘Alaihis Salam
Umur : 950 tahun
Makam : Masjid Kufah, , menurut satu pendapat
ada di al-Jabal al-Ahmar (Gunung Merah), dan
menurut pendapat lain ada di dalam al-Masjid al-Haram Makkah.

4). Nabi Hud ‘Alaihis Salam
Umur : 464 tahun
Makam : di Timurnya Hadharamaut, Yaman.

5). Nabi Shalih ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa
hidupnya.
Makam : di Hadharamaut

6). Nabi Luth ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa
hidupnya.
Makam : Shou’ar

7). Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam
Umur : 200 tahun
Kelahiran : Lahir pada 1273 tahun setelah peristiwa banjir dan topan pada masa Nabi Nuh ‘Alaihis Salam.
Makam : di kota al-Khalil (Palestina), dimakamkan bersama Sarah (isteri
pertamanya).

8). Isma’il ‘Alaihis Salam
Umur : 137 tahun
Makam : dimakamkan di samping Ibunda (yakni
Hajar) di Makkah (di sekitar Ka’bah dekat Maqam Ibrahim)

9). Nabi Ishaq ‘Alaihis Salam
Umur : 180 tahun
Makam : dimakamkan bersama Ayahanda (yakni
Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam) di kota al-Khalil
(Palestina).

10). Nabi Ya’qub ‘Alaihis Salam
Umur : 137 tahun
Wafat : di Mesir
Makam : untuk memenuhi wasiatnya, oleh sang
putra (Nabi Yusuf ‘Alaihis Salam), jenazahnya dipindah dimakamkan ke kota al-Khalil (Palestina)

11). Nabi Yusuf ‘Alaihis Salam
Umur : 110 tahun
Wafat : di Mesir
Makam : oleh saudara-saudaranya (untuk
memenuhi wasiatnya) jenazahnya kemudian
dipindah dimakamkan di Nablus (Palestina)

12). Nabi Syu’ab ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa
hidupnya.
Makam : di desa Hathin dekat kota Thabariyah
(Syria)

13). Nabi Ayyub ‘Alaihis Salam
Umur : 93 tahun
Makam : di desa Syaikh Sa’d (dekat kota Damasykus) Syria.

14). Nabi Dzul Kifli ‘Alaihis Salam
Umur : (tidak ada informasi)
Lahir : di Mesir
Makam : wafat di daerah gunung Thursina,
menurut salah satu pendapat di samping
Ayahanda di salah satu kota di Syam.

15). Nabi Yunus ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa
hidupnya.
Makam : tidak ada informasi sama sekali
tentang letak makamnya.

16). Nabi Musa ‘Alaihis Salam
Umur : 120 tahun
Makam : wafat di daerah gunung Thursina dan
di makamkan di sana.

17). Nabi Harun ‘Alaihis Salam
Umur : 122 tahun
Makam : wafat di daerah gunung Thursina dan
di makamkan di sana.

18). Nabi Ilyas ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa
hidupnya.
Lahir : dilahirkan setelah masuknya Bani Isra’il
ke Palestina.
Makam : menurut satu pendapat ada di Ba’labak (Lebanon). (Tapi menurut satu pendapat, beliau belum wafat sampai sekarang–penerjemah)

19). Nabi Ilyasa’ ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan
tempat tinggalnya dan daerah yang dituju
setelah kaumnya ingkar di kota Banyas.

20). Nabi Dawud ‘Alaihis Salam
Umur : 100 tahun
Kerajaan : bertahan sampai 40 tahun

21). Nabi Sulaiman ‘Alaihis Salam
Kerajaan : beliau mewarisi kerajaan Ayahanda
(yakni Nabi Dawud ‘Alaihis Salam) ketika umur
12 tahun, kerajaannya bertahan sampai 40 tahun.

22). Nabi Zakariya ‘Alaihis Salam
Wafat : beliau dibunuh dengan cara digergaji
oleh orang yang telah menyembelih sang putra
(Nabi Yahya ‘Alaihis Salam)

23). Nabi Yahya ‘Alaihis Salam
Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa
hidupnya.
Lahir : pada tahun yang sama dengan tahun
kelahiran Nabi ’Isa al-Masih ‘Alaihis Salam.
Wafat : ketika beliau sedang di Mihrab, disembelih oleh sesorang yang disuruh oleh seorang wanita jahat dari pihak raja yang zhalim.
Makam : kepalanya dimakamkan di Masjid al-
Jami’ al-Amawi (Damasykus-Syria)

24). Nabi ’Isa al-Masih ‘Alaihis Salam
Umur : 33 tahun di bumi, kemudian Allah
mengangkatnya ke langit setelah tiga tahun diangkat menjadi Nabi. Dituturkan, bahwa Ibunda (yakni Maryam) hidup 6 tahun setelah ’Isa al-Masih ‘Alaihis Salam diangkat ke langit. Maryam wafat dalam umur 53 tahun.

25). Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa
Sallam
Lahir : di Makkah tahun 570 M.
Wafat : umur 63 tahun
Makam : di rumah ’Aisyah di Masjid Nabawi Madinah dan dimakamkan di sana.

∞SumbeR∞

~ Betapa Dahsyatnya surat Al-Ikhlas ~

Saudaraku sempatkanlah sebentar untuk membaca tulisan ini

Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika bersabda:

”Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya QUL HUWALLAHU AHAD
itu tertulis di sayap malaikat Jibrail a.s,
ALLAHHUS SOMAD itu tertulis disayap malaikat Mikail a.s, LAMYALID WALAM YUULAD tertulis pada, sayap malaikat Izrail
a.s, WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s.”.

Berkata Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

Ketika saya (Rasulullah SAW) isra’ ke langit,
saya melihat Arasy di atas 360,000 pilar dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lain ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang
jumlahnya 12,000 dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat.

Pada setiap padang itu terdapat 80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas.

Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka:

”Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas
baik lelaki maupun perempuan.”.

Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surat Al-Ikhlas. Suatu ketika 70.000 malaikat diutus datang kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal.

Kedatangan para malaikat itu hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena almarhum sering membaca surat ini. Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasanya dan malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah.

Rasulullah S.A.W bersabda:

Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian siratul mustaqim lalu menuju ke syurga. (HR Qurthuby).

SubhanAllah....
Semoga kita bisa mengamalkannya setiap waktu saudaraku...

Sabda Rasulullah SAW ;

"Siapa yang menyampaikan satu ilmu dan orang membaca mengamalkannya maka dia
akan beroleh pahala walaupun sudah tiada."

♀SumbeR♀

~ ALLAH MEMANGGIL KITA HANYA 3 KALI SAJA SEUMUR HIDUP ~

Ibu berkata ;
Allah hanya memanggil kita 3 kali saja seumur hidup.

Keningku berkerut ;
Sedikit sekali Allah memanggil kita..?'

Ibu tersenyum ;
Iya, tahu tidak apa saja 3 panggilan itu..?'

Saya menggelengkan kepala.

1). Panggilan pertama adalah Adzan, ujar Ibu.

'Itu adalah panggilan Allah yang pertama.
Panggilan ini sangat jelas terdengar di telinga kita, sangat kuat terdengar. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita menjawab panggilan Allah. Tetapi Allah masih fleksibel, Dia tidak 'cepat marah' akan sikap kita.
Kadang kita terlambat, bahkan tidak sholat
sama sekali karena malas. Allah tidak marah
seketika. Dia masih memberikan rahmat Nya,
masih memberikan kebahagiaan bagi umat
Nya, baik umat Nya itu menjawab panggilan
Azan-Nya atau tidak. Allah hanya akan membalas umat Nya ketika hari Kiamat nanti'.

Saya terpaku, mata saya berkaca-kaca...
Terbayang saya masih melambatkan sholat karena meetinglah, mengajarlah dan lain-lain.
Masya Allah...

Ibu melanjutkan,

2). Panggilan yang kedua adalah Panggilan Umrah/Haji

Panggilan ini bersifat halus. Allah memanggil hamba-hambaNya dengan
panggilan yang halus dan sifatnya 'bergiliran' . Hamba yang satu mendapatkan kesempatan yang berbeda dengan hamba yang lain. Jalan nya bermacam-macam. Yang
tidak punya uang menjadi punya uang, yang tidak merencanakan, ternyata akan pergi, ada yang memang merencanakan dan terkabul.

Ketika kita mengambil niat Haji / Umrah, berpakaian Ihram dan melafazkan 'Labaik Allahuma Labaik/ Umrotan', sesungguhnya kita saat itu menjawab panggilan Allah yang ke dua.

Saat itu kita merasa bahagia, karena panggilan Allah sudah kita jawab, meskipun panggilan itu halus sekali.

Allah berkata, laksanakan Haji / Umrah bagi
yang mampu'.

Mata saya semakin berkaca-kaca... Subhanallah...

Saya datang menjawab panggilan Allah lebih cepat dari yang saya rancangkan...

Alhamdulillah...

3). Dan panggilan ke-3', lanjut Ibu, 'adalah
KEMATIAN.

Panggilan yang kita jawab dengan amal kita.
Pada kebanyakan kasus, Allah tidak memberikan tanda tanda secara langsung, dan kita tidak mampu menjawab dengan
lisan dan gerakan. Kita hanya menjawabnya
dengan amal sholeh. Karena itu , manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. ..

Jawablah 3 panggilan Allah dengan hatimu dan sikap yang Husnul Khotimah...
Insya Allah surga adalah balasannya...

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra,
Rasulullah Saw bersabda ;

"Pada hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang bernama 'Huraisy' berasal dari anak kala jengking. Besarnya Huraisy ini dari timur hingga ke barat. Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi."

Malaikat Jibril bertanya ;

"Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa yang kau cari?"

Huraisy pun menjawab, ;
Aku mau mencari 5 orang':

1). Orang yang meninggalkan sholat
2). Orang yang tidak mau keluarkan zakat.
3). Orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya.
4). Orang yang berbicara tentang dunia di dalam masjid.
5). Orang yang suka minum arak.

Sabda Rasulullah SAW ;
"Siapa yang menyampaikan satu ilmu dan orang membaca mengamalkannya maka dia
akan memperoleh pahala walaupun sudah tiada"

τSumbeRτ